1. Uczestnictwo w zajęciach Studia tańca Camille jest równoczesne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem poniższego regulaminu.

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Zajęcia odbywają się 1 w tygodniu w wymiarze 1 godziny.

3. Opłata za zajęcia rozciągające - stretching jest miesięczną opłatą za uczestnictwo w zajęciach, płatne na pierwszych zajęciach w miesiącu u prowadzącego.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za nauczanie.

5. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 80 zł za każdy miesiąc.

6. Opłata za zajęcia jednorazowe wynosi 30 zł.

7. Nieobecność na zajęciach nie skutkuje obniżeniem opłaty miesięcznej za zajęcia.

8. Brak uregulowania opłaty za bieżący miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć.

9. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy tj. obuwie sportowe, skarpetki lub baletki, legginsy lub spodnie nie krepujące ruchów, koszulka lub kostium, mata do ćwiczeń.

10. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

11. Studio tańca Camille ma prawo skreślić uczestnika z listy biorących udział w zajęciach w przypadku naruszenia przez ww zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do instruktora i uczestników zajęć.