1. Uczestnictwo w zajęciach Studia tańca Camille jest równoczesne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem poniższego regulaminu.

2. W sali podczas zajęć mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające na zajęcia. Rodzice czekają na dzieci na zewnątrz sali.

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Zajęcia odbywają się 1 w tygodniu  wymiarze 45 minut lub 1 godziny.

4. Opłata za zajęcia baletu jest miesięczną opłatą za uczestnictwo w zajęciach, płatne na pierwszych zajęciach w miesiącu u prowadzącego.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za nauczanie.

6. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 80 zł za każdy miesiąc.

7. Opłata za zajęcia jednorazowe wynosi 30 zł.

8. Nieobecność na zajęciach nie skutkuje obniżeniem opłaty miesięcznej za zajęcia.

9. Brak uregulowania opłaty za bieżący miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć.

10. Na zajęciach obowiązuje strój baletowy tj. kostium, tuniczka lub spódniczka tiulowa, baletki oraz włosy uczesane gładko w wysoki kok.

11. Studio tańca Camille ma prawo skreślić ucznia z listy biorących udział w zajęciach w przypadku naruszenia przez ucznia zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do pedagogów i kolegów.

12. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.