balet WrocławKamila Zielonka - Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, uhonorowana nagrodą patronki szkoły dla Najlepszego Absolwenta szkoły. Najważniejsze konkursy taneczne to: konkurs na najlepszego Absolwenta Szkół baletowych w Szczecinie w 2004 roku.

Pracę artystyczną rozpoczęłam po ukończeniu szkoły, w Teatrze Wielkim w Poznaniu, związana zawodowo również byłam z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, Operą na Zamku w Szczecinie, od 2007 podjęłam pracę artystyczną w Operze Wrocławskiej. Najważniejsze balety, w których występowałam to: „Jezioro Łabędzie” - wariacja małych łabędzi, taniec neapolitański, taniec hiszpański, „Dziadek do orzechów” - taniec chiński, „Don Kichot”, „Kopciuszek” oraz opery i operetki z repertuaru wyżej wymienionych teatrów, superwidowiska operowe oraz festiwale poza granicami Polski.

Od 2011 roku prowadzę zajęcia baletu dla dzieci między innymi we wrocławskich przedszkolach, klubach dziecięcych. Obecnie zajęcia odbywają się w Centrum Kultury w Radwanicach, Żernikach Wrocławskich oraz Świętej Katarzynie. Również prowadzę zajęcia rozciągające- stretching dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek Kulturoznawstwo - Zarządzanie instytucjami kultury, tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim kierunek Europeistyka - Polityka regionalna i sektor publiczny.

Dodatkowe szkolenia jakie ukończyłam to:

- szkolenie z zakresu treningu kobiet w ciąży i po ciąży,

- szkolenie GYM WORKOUT THEORY

- szkolenie  SPORTS ANATOMY

- szkolenie SPORTS PHYSIOLOGY